Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Aby przedstawić naszą ofertę na podstawie ustawy o RODO, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dbamy o Twoją prywatność, Twoje dane są u nas bezpieczne. W każdej chwili możesz je edytować lub wycofać zgodę na podstawie polityki prywatności. Szczegółowe informacje w polityce prywatności >zobacz<

zamknij

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedający: Firma Budowlana KUBOT Sp. J. Antoni i Małgorzata Kubot z siedzibą: Mianowice 1K, 63-600 Mianowice, NIP 619-185-38-10
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do zamówienia / usługi;
 4. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym instytucjom lub firmom, za wyjątkiem firmy kurierskiej w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostarczenia towaru przez kuriera.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie wymaganych danych osobowych jest potrzebne, aby móc obsłużyć Państwa zamówienie;Polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający: Firma Budowlana KUBOT Sp. J. Antoni i Małgorzata Kubot z siedzibą: Mianowice 1K, 63-600 Mianowice, NIP 619-185-38-10
 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu.
 3. Dane przetwarzane są w siedzibie Sprzedającego, której adres znajduje się w pkt 1.
 4. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych firmy, zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne. W przypadku gdy celem rejestracji jest dokonanie zakupu towaru w Sklepie, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji złożonego zamówienia.
 7. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego Sklepu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie także w celu wysyłki materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
 8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego Sklepu, wysyłając maila na adres: hurtownia_kepno@kubot.com.pl
 9. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu Użytkownicy są proszeni o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i adresu dostawy, numeru telefonu, adresu e-mail, a w przypadku żądania przez Użytkownika wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.
 10. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika oraz jest konieczne do realizacji zamówienia Użytkownika. Brak wyrażenia zgody Użytkownika na podanie powyższych danych uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Sklep.
 11. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego.
 12. Zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności wiąże się z akceptacją plików cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu, a także mogą być używane do zbierania ogólnych statystycznych danych informacji o korzystaniu ze Sklepu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku. W celu prawidłowej realizacji umowy przez Sprzedającego, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim – w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostarczenia towaru przez kuriera. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć wyrażoną zgodę na przekazywanie danych osobowych wyżej wymienionym podmiotom.
 13. Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych. Użytkownik, który zdecyduje się pozostawić swoje dane osobowe, może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji procesu zamówienia lub, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, do subskrypcji materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Sprzedający gromadzi i analizuje inne dane niż dane osobowe, jedynie w celu oceny sposobu w jaki odwiedzający użytkują witrynę internetową, w szczególności w celu analizy witryny pod kątem łatwości obsługi, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści, umieszczanych produktów i łatwości obsługi witryny przez Użytkowników. Dane osobowe są wykorzystywane w celu oferowania produktów oraz lepszego zrozumienia potrzeb Użytkowników. Informacje te umożliwiają w szczególności obsługę zamówień i transakcji, a także udzielanie pomocy technicznej.
 14. Sprzedający oświadcza, że nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Użytkowników stronom trzecim. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). Sprzedający nie będzie wysyłać do Użytkowników reklam, z wyjątkiem sporadycznych informacji o promocjach. Każdy z Użytkowników, który założył konto w Sklepie, może w każdym czasie żądać jego usunięcia poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres hurtownia_kepno@kubot.com.pl . Konto zostanie skasowane niezwłocznie po otrzymaniu żądania Użytkownika, jednakże nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane Użytkownika zostaną skasowane, zostanie również usunięty adres e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie jest możliwe. W takiej sytuacji dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownego podania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.
 15. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych, prosimy przesyłać poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres hurtownia_kepno@kubot.com.pl